Kliché/Tryckplåt

Vi beräknar kostnaden för denna efter antal färger i trycket, samt hur stor tryckytan är.  Vid samma order(repeatorder) kan klichén återanvändas om trycket är det samma och ingen avgift kommer tas ut för ny kliché.

Bookmark the permalink.