Betalning

Betalning av produkter sker mot faktura 15 dagar netto efter kreditgodkännande.

Påsar med tryck/DBD Trade reserverar sig rätten att kräva förskottsbetalning i de fall att kunden vid kreditkontroll inte uppfyller ställda krav.

Dröjsmålsränta debiteras med 12% efter fakturans förfallodag. Om förfallodagen infaller på antingen en lördag, söndag, helgdag eller dag som enligt skuldebrevslagen (1936:81) 5 § 2 stk jämställs med helgdagar i Sverige, skall som utgångspunkt förfallodagen flyttas till den första arbetsdag därefter.

Bookmark the permalink.